INFORMACE

- Měření rychlosti internetu

Měření rychlosti internetu

 

Měření rychlosti internetu

Mereni rychlosti internetu

 

Test rychlosti zde : http://speedtest.dkm.cz/

 

A další test zde : https://www.zive.cz/SpeedTestcz/sc-25/

 


  • Download - určuje rychlost stahování dat z internetu do Vašeho zařízení
  • Upload - ukazuje rychlost odesílání dat z Vašeho zařízení do internetu
  • Ping - umožňuje prověřit funkčnost spojení mezi dvěma síťovými rozhraními, čím menší číslo, tím rychlejší

Vytisknout