INFORMACE

- Jednotky ve světě IT

 

Jednotky ve světě počítačů

Následující jednotky vyjadřují velikost, to znamená kolik místa zaberou data (fotky, hudba, dokumenty atd.)  na disku. 

Základní jednotka informace je bit ( jednička nebo nula, zapnuto nebo vypnuto).

Další následující jednotkou je bajt (anglicky byte).

1 bajt = 8 bitů

Následuje kilobajt (používá se zkratka KB).

1 kilobajt (KB) = 1024 bajtů

Větší než kilobajt je megabajt (používá se zkratka MB).

1 megabajt (MB) = 1024 kilobajtů (KB)

Po megabajtu následuje gigabajt (používá se zkratka GB).

1 gigabajt (GB) = 1024 megabajtů (MB)

Větší jednotkou než gigabajt je terabajt (používá se zkratka TB).

1 terabajt (TB) = 1024 gigabajtů (GB)

1 bajt = 8 bitů
1 kilobajt (KB) = 1024 bajtů
1 megabajt (MB) = 1024 kilobajtů (KB)
1 gigabajt (GB) =

1024 megabajtů (MG)

1 terabajt (TB) = 1024 gigabajtů (GB)

Přenosové rychlosti

Přenosové rychlosti (odesílání nebo příjem dat) mají vlastní měrnou jednotku,
kterou je bit za vteřínu - pozor nepleťe si s bajtem !
Tato jednotka (bit za vteřinu) se používá k vyjádření např. rychlosti připojení, přenosové rychlosti nebo maximální propustnosti.


1 kilobit za sekundu (kb/s nebo kbps)     = 1 000 bitů za vteřinu
1 megabit za sekundu (Mb/s nebo Mbps) = 1 000 000 bitů za vteřinu 
1 Gigabit za sekundu (Gbit/s nebo Gbps) = 1 000 000 000 bitů za vteřinu