Návody - manuály

- Word - klávesové zkratky

Nejčastější klávesové zkratky - MS Word :

Ctrl + Z O krok zpět
Ctrl + S Uložit dokument
Ctrl + P Tisk dokumentu (dialog)
Ctrl + C Kopírovat
Ctrl + V Vložit
Ctrl + A Vybrat vše
Ctrl + N Nový dokument
Ctrl + I Kurzíva
Ctrl + B

Tučné

Další užitečné zkratky :

 • Ctrl + Enter = nová stránka
 • Shift + F5 = poslední úpravy
 • F4 = opakovat akci
 • Shift + F3 = změna velikosti
 • Ctrl + L = zarovnání doleva
 • Ctrl + E = zarovnání na střed
 • Ctrl + R = zarovnání doprava
 • Ctrl + J = zarovnání do bloku
 • Ctrl + 1 = jednoduché řádkování odstavce
 • Ctrl + 5 = jedenapůlkové řádkování odstavce
 • Ctrl + 2 = dvojité řádkování odstavce
 • Ctrl + Shift + mezerník = nedělitelná mezera
 • Shift + Enter = zalomení řádku
 • Ctrl + Enter = konec stránky
 • Ctrl + Shift + C, Ctrl + Shift + V = formát (kopírování formátu, funkce stejná jako štěteček)

Vytisknout