Návody - manuály

- Windows - klávesové zkratky

Maximalizovat, minimalizovat a zavírat okna, přepínat mezi nimi a pracovat v nich jde velice dobře a rychle i bez myši.

  • Win + D, případně Win + M = skrytí/minimalizaci všech oken
  • Alt + Tab = přepínání mezi jednotlivými otevřenými okny
  • Ctrl + Alt + Tab = dialog pro výběr oken na obrazovce zůstane a lze vybírat šipkami
  • Win + Tab =  zobrazí známé 3D rolování mezi otevřenými okny ve Windows Vista
  • Alt + Esc = umožňuje procházet spuštěnými aplikacemi (okny) v pořadí, ve kterém byly spuštěny či aktivovány
  • Alt + F4 = uzavře aktivní okno

Práce se soubory aneb klávesové zkratky v kombinací s myší:

Táhni a Pusť (akce s myší) může díky klávesovým zkratkám být ještě užitečnější.  Pokud budete přetahovat myší soubor ze složky do složky, můžete použít tyto klávesy:

  • Kopírovat - držte Ctrl
  • Přesunout - držte Shift
  • Vytvořit zástupce - držte Ctrl + Shift

 

Vytisknout