Návody - manuály

- Excel - klávesové zkratky

Zrychlení práce v aplikaci Excel pomocí užitečných klávesových zkratek :

Tab Přesunutí zprava doleva po jednotlivých buňkách 
Enter

Přesunutí nahoru a dolů po jednotlivých buňkách

Backspace

Mazání dat v aktuální buňce

Home

Návrat na začátek řádku

Ctrl + ; (středník)

Zadání data

Ctrl + Shift + : (dvojtečka)

Zadání času

= (znaménko rovná se)

Začátek vzorce

F7

Kontrola pravopisu nadpisů nebo slov v buňkách

ALT + ' (apostrof)

Zjištění stylu v buňce

Ctrl + 1

Zobrazení dialogového okna Formát buněk

Ctrl + Shift + ~

Použití obecného číselného formátu

Ctrl + Shift + $

Převod čísel na dolary

Ctrl + Shift + %

Převod čísel na procenta

Ctrl + Shift + &

Nastavení ohraničení

Vytisknout