Slovník pojmů : T až Z

taktovací frekvence

Počet pracovních kroků, které je procesor schopen vykonat za sekundu. Udává se v megahertzích (MHz). 1 MHz = milión kroků za sekundu.

TAPI

Telphony Application Programming Interface - obvykle spolupráce stolního počítače s telefonem (vytáčení, navazování spojení, přenos hovorů).

TCP

Transmission Control Protocol. Síťový protokol v němž probíhá většina komunikace na internetu. Stojí mezi protokoly jednotlivých služeb internetu (SMTP, HTTP, FTP) a protokolem IP.

TCP/IP

Souhhrnné označení zahrnující celou třídu protokolů (IP, TCP, SMTP, HTTP, FTP, POP, IMAP), na kterých je založena komunikace v počítačových sítí internetu.

telnet

Protokol a příkaz pro vzdálené terminálové přihlášení k serveru v sítích TCP/IP a internet.

terminál

Zařízení, které umožňuje dálkově připojit klávesnici a monitor k výkonnému počítači. Na PC vytváří terminálové připojení speciální programy.

terminátor

Zařízení používané k ukončení vedení koaxiálním kabelem nebo SCSI.

TFTP

Trivial FTP. Síťová služba, jednodušší než standardní FTP, využívající pro přenos UDP protokol místo TCP protokolu.

TIFF

Tag Image File Format - je spolu s formátem JPEG a PNG mezinárodním standardem pro kódování statických obrázků. Dokáže uložit více obrázků do jednoho souboru.

tilda

Symbol ~. 1. Na internetu se znak ~ (anglicky tilde) obvykle užívá v adrese URL pro označení názvu osobních stránek.2. Symbol použitý ve Windows 95/98 při přepisu tzv. dlouhé verze názvu souboru na krátkou.

TN3270

TelNet 3270. Program pro vzdálené přihlášení k IBM počítačům pomocí protokolu 3270.

topologie

Fyzické uspořádání a propojení počítačů v síti.

tracks

viz. stopy

True Type

Označení popisu písma.

TWAIN

Technology Without an Interesting Name - druh rozhraní mezi aplikací MS-Windows a scannerem nebo digitálním fotoaparátem. Je definováno softwarově, není třeba mít speciální ovladač nebo scanovací program.

unicode

Moderní schéma kódování znaků, používá 16 bitů na jediný znak, čímž umožňuje pokrýt prakticky jakékoli krajové zvláštnosti a navíc stovky speciálních (grafických) znaků. Prvních 128 znaků v sadě Unicode přesně koresponduje s prvními 128 znaky standardní sady ASCII.

Unix

Operační sytém Unix byl vyvinut v roce 1969 Kenem Tomphsonem a Dennisem Ritchiem jako víceúlohový víceuživatelský systém.

update

Aktualizace programového produktu provedením malých zásahů do stávajícího. Smyslem je obvykle odstranit některé drobné chyby.

upgrade

Výrazné a zvýhodněné povýšení legálně drženého softwarového nebo hardwarového produktu.

UPS

Uninterruptible Power Supply - nepřerušitelný zdroj napájení. Obsahuje akumulátor, umožňuje při výpadku proudu standardně ukončit práci systému. Použití zejména u serverů.

URI

Uniform Resource Identifier - standard popisující umístění objektu na internetu. Popisuje mechanismus přístupu k objektu (např. protokol), určení počítače (např. DNS, IP), kde je objekt umístěn a umístění objektu na počítači.

URL

Uniform Resource Locator - podmnožina URI popisující umístění objektu na internetu (např. HTTP, FTP, e-mail). Formát URL je [protokol]://[uživatel]:[heslo]@[počítač]:[port]/[cesta]. Některá části mohou být vynechány.

URN

Uniform Resource Name. Podmnožina URI, která by měla popisovat umístění objektu na internetu bez ohledu na jeho fyzické umístění. Částečně se překrývá s URL.

USB

Sběrnice osobního počítače, sjednocuje všechny porty a jejich velké množství konfigurací do jediného portu, umožňujícího tyto periferie řetězit (max. 127 periferií).

Usenet

USEr NETwork. Veřejně přístupná síť na internetu, která organizuje veřejné diskuzní skupiny a skupinové poštovní schránky.

UTP

Unshielded Twisted Pair - jednodušší typ kroucené dvojlinky, nejčastěji používaný pro telefonická spojení.

vektorová grafika

Grafika, která využívá k definování obrázků vektory. Nejsou popsány jednotlivé body obrázku ale prvky jako celek (obdélník, kružnice, křivka, ...). Výsledný soubor je menší. Programy: CAD, CorelDraw!, ZonerCalisto, ...

VGA

Video Grafic Array - v současné době základní grafický režim, který by měla zvládat každá karta a monitor.

vir

virus - programový kód, který je schopen se šířit bez zásahu uživatele. Způsoby šíření se stále zdokonalují, projevy jsou různé (od neškodných hlášení po destrukci dat).

VLB

Vesa Local Bus - první lokální sběrnice, na které přídavná zařízení (zvl. grafické karty) pracují se stejnou frekvencí, jako je frekvence hlavního procesoru počítače. Široké rozšíření na PC v letech 1993-94, Dnes zcela nahrazen sběrnicí PCI.

VRAM

Video RAM. Paměť umístěná na grafické kartě, která obsahuje data potřebná k vytvoření správného obrazu na monitoru. Tato paměť musí být tak velká, aby pojmula najednou obsah celé obrazovky.

VRML

Virtual Reality Modeling Language. Jazyk pro popis 3-D objektů a jejich vztahů. Pomocí tohoto jazyka lze na webu umístit 3-D scenérie, posouvat a otáčet je.

W3C

World Wide Web Consorcium. Mezinárodní sdružení firem pro společný vývoj standardů pro www. Založeno bylo v roce 1994 a v současné době hostuje v USA v laboratořích MIT.

WAA

Wide Area Adapter. Jedno z mnoha zařízení pomocí kterých se lze připojit k WAN.

Wabi

Program od SunSoft, který emuluje prostředí MS Windows na počítačích s UNIXem - převádí volání funkcí MS Windows na funkce X Windows. Program je dostupný, jako OEM licence, pro počítače Sun Solaris.

WAIS

Wide Area Information Server. Databáze na internetu obsahující informace o velkém množství dokumentů na internetu. Pro hledání klíčových slov v textových dokumentech se používá dotazovací jazyk Z39.50.

WAN

Wide Area Network. Počítačová síť roprostřená na velkém geografickém území, např. stát nebo země.

WAP

Wireless Application Protocol. Protokol pro bezdrátový přístup k e-mail a textové web stránky pro mobilní telefony. Byl vyvinut firmami Motorola, Ericsson, Nokia. Využívá variantu jazyka HDML - tzv. Wireless Markup Language (WML).

warez

Pirátský software - softwarový produkt, který byl zbaven své ochrany (licenční čísla, ochrany proto distribuci) a který je volně ke stažení na internetu. Na uvedených místech jsou také často k dispozici informace pro další pirátské aktivity.

WBEM

Web-Based Enterprise Management. Termín pro používání internetové technologie pro správu systémů a sítí pomocí webu. Ve Windows 98/2000 používá CMI databázi pro získání informací o počítačových systémech a sítích zařízeních.

web administrátor

Osoba odpovědná za strukturu a realizaci web site, web stránek, na internetu nebo intranetu.

web designer

Osoba vytvářející web stránky. Pro svou práci používá grafické nástroje, editory a spoustu kávy.

web filtrování

Zamezení přístupu k vybrané skupině web stránek. Filtrování se provádí na základě adresy, méně spolehlivě podle obsahu. Filtrování je používáno zejména v organizacích pro ochranu zaměstnanců a ve školách a v domácnostech pro ochranu dětí.

web hostování

Web hosting. Umístění web stránek zákazníkem na komerčních web serverech - vystavení stránek.

web server

1. Počítač na kterým běží služba WWW. 2. Program - daemon - který zajišťuje služby WWW.

web site

Označení pro skupinu souborů, který tvůrce vytváří pro vystavení na internetu - prezentace. Úvodní, vstupní, stránka je také nazývána jako domovské (home page). Pro uživatele je přístup na website umožněn zveřejněním adresy prezentace.

web urychlovač

Web accelerator. Program pro zrychlení práce s web stránkami. Program předpovídá, který stránky budou prohlíženy a provádí jejich stahování na pozadí.

WebCrawler

Jeden z vyhledávacích serverů internetu

whois

1. Nástroj pro dotazování a vyhledávání lidí na serverech internetu. Služba musí být hostujícím serverem podporována.2. Služba pro získávání informací o doménách druhé úrovně na hlavních registračních serverech.

Windows 2000

 verze operačního systému firmy Microsoft.

Windows 95/98

verze operačního systému firmy Microsoft.

Windows XP

verze operačního systému firmy Microsoft.

Windows Vista

verze operačního systému firmy Microsoft.

Windows 7

 verze operačního systému firmy Microsoft pro osobní počítače.

Windows CE

Varianta operačního systému Microsoft Windows určená pro mobilní zařízení. V současnosti je užíván ve zvláštních kategoriích kapesních počítačů (handheld) a obsahuje kapesní verze Microsoft Word a Excel.

Windows NT

Operační systém firmy Microsoft vytvořený pro náročnější podnikové aplikace

wintel

Obchodní a výrobní název pro osobní počítače na platformě Intel s operačním systémem Microsoft Windows.

World Wide Web

Vzájemné propojení, lokální ale i velmi vzdálené, dokumentů pomocí internetu. Dokumenty se nazývají web stránky, propojení odkazující ze stránky na stránku (hypertext) se nazývájí odkazy nebo linky.

WORM

Write Once Read Many - druh záznamového zařízení, na které je možné informace uložit, ale které pak je možné pouze číst (typicky CD-ROM).

WYSIWYG

What You See Is What You Get - zobrazení textu a grafiky na obrazovce počítače ve stejném formátu jako při tisku. Předpokladem jsou stejné řezy fontů pro obě výstupní zařízení.

X Window System

Oblíbený otevřený, víceplatformový, síťový grafický systém, pro manipulaci s okením grafickým uživatelským rohraním. Aplikace může běžet na vzdáleném počítači - serveru, a výstup může být v okně na jiném - klient.

XHTML

Extensible Hypertext Markup Language. Podle označení konsorcia W3C se jedná o spojení jazyka HTML verze 4 a aplikace v XML - extensive markup language.

Yahoo!

První vyhledávací server na internetu. Podle organizace odkazů do kategorií je také označován jako adresář.

Yahooligans!

Speciální verze Yahoo! pro děti.

zavináč

Symbol @. Na internetu se znak @ (anglicky též at, at sign, address sign, dříve též ampersand) používá v adrese jako symbol pro oddělení jména uživatele a názvu počítače. Nejčastější použití je v e-mailových adresách.

Z-buffer

Vyhrazená část paměti grafické karty pro zpracování obrazových bodů na ose Z (3D).

ZIF - socket

Zásuvka umožňující výměnu centrálního procesoru (CPU) bez toho, aby uživatel musel používat značné přítlačné síly.

ZIP

Datové záznamové zařízení pracující na principu výměnného pevného disku s kapacitou 100 MB, vyznačující se robustností. Produkt firmy IOMEGA.

zip soubor

výsledkem procesu zipování (pakování či komprese) souborů do jednoho archivního souboru je jeden (za)zipovaný soubor, který má menší velikost než původní soubory a velmi se hodí pro přenos po internetu.

Zdroj: http://www.pc-xp.net