Slovník pojmů : L až S

L1 / L2 cache

Rychlá vyrovnávací paměť procesoru. L1 je přímo v CPU, L2 je na základní desce. L2 bývá větší ale pomalejší.

LAN

Local Area Network. Počítačová síť spojující několik pracovních stanic dohromady, za účelem sdílení pracovních prostředků - data, programy, informace, externí paměti, tiskárny.

LCD

Zkratka pro liquid crystal display (obrazovka z tekutých krystalů). Užívá se hlavně v laptopech. Většinou je kompatibilní s VGA.

Linux

32-bitový (případně 64-bitový) víceúlohový víceuživatelský operační systém typu Unix. Jeho API je kompatibilní s normou POSIX.

Lynx

Textově orientovaný web prohlížeč používaný zejména v prostředí UNIXu. Přestože je podpora grafiky ve světě www stále větší, obliba Lynxu neklesá, zvláště pro svou malou náročnost na provoz.

MAN

Metropolitan Area Network. Počítačová síť, která je soustředěna v určité zeměpisné lokalitě. Rozsahem je větší než LAN (často spojuje několik LAN dohromady) a menší než WAN.

mailbox

Poštovní schránka - databáze došlých zpráv v rámci komunikačního systému

mainboard

Základní deska - viz motherboard.

metaslužba

Metasearch. Vyhledávací centrála, která zadaný dotaz předá dalším centrálám a výsledek jejich hledání zobrazí seřazené a označené centrálou, na který byl výsledek nalezen.

MIME

Multipurpose Internet Mail Extensions - standard pro přenos souborů, které obsahujících i jiné znaky než ASCII pomocí elektronické pošty. MIME umožňuje přenos např. češtiny, formátovaných dokumentů (RTF), grafiky, zvukových souborů atd.

MMX

Speciální sada instrukcí v procesoru pro zpracování multimediálních aplikací.

modem

MOdulátor a DEModulátor. Moduluje odchozí digitální signál z počítače (či jiného digitálního zařízení) na analogový signál pro přenos na konvenčních telefoních linkách a demoduluje příchozí analogový signál na digitální.

motheboard

Základní deska uvnitř počítače, na níž jsou umístěny hlavní integrované obvody - procesor, paměť, CMOS, sběrnicový systém, atd. Do konektorů (slotů, volných pozic) na základní desce lze připojit řadu dalších zařízení.

Mozilla

Internetový prohlížeč, základ Netscape Navigatoru ale i dalších prohlížečů.

MP3

Způsob uložení zvukových souborů - malá velikost, vysoká kvalita.

MPEG/MPG

Motion Picture Experts Group. Kompresní formát pro videosekvence (včetně zvuku). Výhodou je malý objem dat, nevýhodou je ztrátová komprese. Vychází z předpokladu, že na dvou sousedních snímcích se mění pouze část informace. Zaznamenávají se tedy pouze tyto změny.

MSIE

Microsoft Internet Explorer - internetový prohlížeč.

multiprocessing

Souběžné zpracování více úloh - systém má k dispozici více procesorů.

multitaskinng

Současný běh více aplikací. Vzniká dojem současného zpracovávání více úloh, ve skutečnosti procesor mezi jednotlivými úlohami přepíná.

Netscape Communications

Softwarová firma známá svými internetovými prohlížeči Netscape Navigator a Netscape Comunicator.

network

Síť - propojení více počítačů za účelem komunikace, sdílení dat a sdílení prostředků.

news server

Usenet server na internetu pro provoz diskuzních skupin.

NIC

1. Network Information Center. V naprosté většině případu správce TLD jednotlivých států. Pro Českou republiku je jím CZ-NIC, pro domény .com, .net, .org apod. Internic.2. Network Interface Card. Sítová karta.

NIX.CZ

Neutral Internet eXchange. Zájmové sdružení právnických osob (NIX.CZ, z.s.p.o.) sdružuje české ISP za účelem propojení jejich internetových sítí.

NNTP

Network News Transfer Protocol. Protokol pro komunikaci news serveru a klienta na internetu.

node

Uzel - místo, ve kterém se setkávají propojení.

OCR

Optical Character Recognition - optické rozpoznávání znaků. Metoda OCR je založena na vzorech písmen uložených v programu a na porovnání shluků bodů s těmito vzory.

ODBC

Open DataBase Conectivity : Standart pro propojení na databáze ve Windows.

OpenGL

Jzyk společnosti Silicon Graphics pro popis 3D objektu.

operační systém

Základní program v počítači který provádí řízení veškerých částí počítače a komunikaci s uživatelem. Dále obsluhuje všechny ostatní programy (aplikace). Ty s operačním systémem komunikují prostřednictvím rozhraní API (aplication program interface).

OS

Operační Systém.

OSI

Open Systems Interconnection. Standard (ISO) popisuje způsob přenosu mezi dvěma body v komunikační síti.

page

Strana, stránka. V internetových prezentacích je stránkou označován HTML soubor. Tento soubor obsahuje text, obrázky a k jeho získání je nutno znát jeho URL adresu.

paket

packet. Jednotka přenosu dat, která je směrována technickým a programovým vybavením sítě ze zdroje do cíle určení. Na internetu je přenos paketů zajišťováno protokolem TCP/IP.

PAP

Password Authentication Procedure. Ověřovací procedura PPP spojení mezi serverem a klientem.

password

heslo. Skupina, posloupnost, znaků, který umožňují přístup uživateli. Hesla jsou většinou spojena s určitým uživatelem a s jeho právy pro přístup k poskytovaným službám.

patch

záplata, fix. Program nebo návod k řešení problémů nebo k odstranění chyb, který se vyskytují v programech. Záplaty jsou většinou volně šiřitelné - výrobci programů je ovšem mohou omezit jen pro použití s legálně získanými programy.

PCI

Peripheral Component Interconnect. Současná standardní sběrnice. Umožňuje technologii Plug and Play.

PCL

Printer Control Language. Komunikační jazyk pro ovládání a tisk na tiskárnách LaserJet a DeskJet (zejména HP a HP-komatibilních).

PCMCIA

Personal Memory Computer Card International Association. Standard pro výrobu a použití malých přídavných karet pro osobní počítače (notebook, laptop) obsahující přídavné paměti (RAM, harddisky) a I/O zařízení (tiskárny, síťové karty, modemy).

PCT

Private Communications Technology. Protokol navržený firmou Microsoft pro bezpečnou a chráněnou komunikaci na webu.

PCX

Starší formát pro ukládání obrazových dat. Komprimovaný, verze 3.0 umožňuje použití až 16 mil. barev.

PDF

Portable Document Format. Formát souboru pro vytváření dokumentů určených k prohlí?ení, tisku, prohlávání obsahující text a obrázky. Soubory jsou vytvářeny v programu Adobe Acrobat a pro jejich prohlížení je nezbytný prohlížeč Acrobat Reader.

peer-to-peer

Síťová zařízení na rovnocenné úrovni.

peering

Propojení sítí individuálních inernetových poskytovatelů.

Perl

Practical Extraction Report Language. Programovací jazyk, vznikající v roce 1987 jako nástroj pro systémové administrátory pro manipulaci s texty, se stal oblíbený prostředek psaní CGI programů na webu.

PGP

Pretty Good Privacy. Populární kryptovací program používaný zejména pro posílání elektronické pošty.

PGP

Pretty Good Privacy - standard v oblasti šifrování a elektronického podpisu. Využívá systém veřejných klíčů.

PHP

Technologie pro generování dynamických HTML stránek na straně serveru.

ping

Packet Internet or Inter-Network Groper. Základní internetový prográmek pro zjištění existence a funkčnosti internetové adresy.

pixel

Bod - nejmenší obrazový nebo tištěný prvek.

plug-in

Aplikace, programy nebo moduly, který mohou být snadno doinstalovány jako součást běžného web prohlížeče.

PNG

Portable Network Graphics. Bitmapový grafický formát podporovaný organizací W3C. Byl vytvořen a je podporován jako možný nástupce formátu GIF .

PnP

Plug and Play. Standard pro automatické rozpoznání zařízení připojených k počítači. PnP umožňuje uživateli připojit nové zařízení a ponechat na operačním systému jeho automatické zavadení do systému.

POP3

Post Office Protocol 3. Standard pro přihlášení a stažení elektronické pošty z poštovního serveru ke konečnému uživateli. Vzhledem k malým možnostem ovlivňování tohoto přenosu, vždy je vše staženo, je nahrazován protokolem IMAP.

POP3 server

Program nebo počítač - poštovní server - který podporuje pro správu pošty POP3 protokol.

port

Rozhraní, konektor, do kterého se připojují periferie. Rozlišují se dva základní typy portů: sériové a paralelní.

portál

WWW stránky, který jsou určeny pro vstup do dalšího světa internetu. V minulosti se jednalo pouze o stránky vyhledávacích serverů (Altavista, AOL, Excite, Lycos, Yahoo, ...).

PPP

Point to Point Protocol. Protokol sloužící pro připojení počítače k internetu prostřednictvím modemu a telefoní linky. Umožňuje přenášet seriově TCP/IP protokoly pomocí seriové (synchronní i asynchonní) linky.

pront server

Tiskový server - počítač zapojený v počítačové síti s připojenou tiskárnou, který přebírá a zpracovává veškeré tiskové práce.

problém 2038

Obdoba problému Y2K, tentokrát ve světě operačních systémů UNIX a některých aplikací v jazyce C. Navrhované řešení problému počítá s postupným přechodem od 32 k 64 bitovým počítačům a aplikacím.

procesor

Jádro hardwarového systému počítače, výkonná jednotka schopná vykonávání instrukcí programu.Počítač může obsahovat i více procesorů a koprocesorů, nicméně obsahuje obvykle jednu centrální procesorovou jednotku (CPU)

prohlížeč

Program zobrazující hypertextové dokumenty (web stránky), v současné době prohlížeče umí i ale pracovat i s mnoho jinými službami internetu: ftp, e-mail, news a podobně.

proxy cache

Jako součást proxy serverů zajišťuje vyrovnávací paměť při přístupu k web stránkám. Pokud je stránka k dispozici ve vyrovnávací paměti, jsou požadavky uživatelů na tuto stránku přednostně vyřízen z této paměti.

proxy server

Program nebo počítač s programem, který zajišťuje pracovním stanicím ochranu, administrativní kontrolu a cache vůči zbytku internetové sítě.

přerušení

Přerušení (Interrupt) = hardwarový signál, který vede k přerušení běhu programu vykonávaného procesorem a přesměrování běhu procesoru na program obsluhující přerušení. V podstatě signál porocesoru, že se něco děje (pohyb myši, stisk klávesy, chyba programu, atd.).

PSN

Processor Serial Number. Výrobní číslo procesoru Intel Pentium III, který je čitelné programovými prostředky.

public domain

Program, který je nabízen zdarma a autor se vzdal autorských práv.

Python

Programovací jazyk podobný Perlu

Quicktime

Multimediální technologie pro pořizování, ukládání a přehrávání videosekvencí od firmy Apple. Umožňuje kombinovat zvuk, text, animaci a video v jednom souboru. Pomocí nainstalovaných přehrávačů lze tyto sekvence prohlížet také na internetu.

QWERTY

V českých podmínkách existují dvě varianty rozložení kláves na klávesnici počítače. Liší se mj. umístěním písmen Z a Y. Název je dán prvními pěti písmeny v horní řadě klávesnice.

RAM

Random access memory (paměť s náhodným přístupem). Je to základní paměť počítače. Obvykle směšována s pamětí pro čtení i zápis.

RAMDAC

Random Access Memory Digital-to-Analog Converter - převodník v grafických kartách pro přenos obsahu paměti na monitor.

retail

Dodávka hardware (např. vypalovačky) s příslušenstvím (dokumentace, software). Opak bulk.

RFC

Request For Comments. Závazný dokument popisující doporučené technologie. Od roku 1970, kdy vznikl první dokument specifikující protokol ARPAnet, již vzniklo přes 2500 dokumentů a převážná část z nich se věnuje internetu.

RJ-11

Označení pro standardní čtyřdrátový telefonní konektor používaný v analogových telekomunikacích. Klasická telefonní linka z něj používá jen dva vodiče.

RJ-45

Označení pro standardní konektor. Vypadá podobně jako RJ-11, ale je dvakrát tak široký (osm vodičů). Používá se ve strukturovaných kabelážích pro počítačové sítě, ISDN a telefony.

rlogin

Příkaz pro vzdálené přihlášení na UNIX server. Obdoba příkazu telnet.

robot

Speciální program ,který automaticky prochází internetové stránky a provádá jejich evidenci a indexaci.

ROM

Read-only memory (paměť přístupná pouze pro čtení). Je tvořena zvláštními obvody obsahujícími instrukce nebo informace. Na paměti ROM je například uložen BIOS. Čte se z ní stejně jako z paměti RAM, ale nejde do ní nic zapsat

router

směrovač. Technické zařízení (případně program), který realizuje propojení mezi nejméně dvěma sítěmi, zajišťuje správné směrování paketů mezi těmito sítěmi. Je mnohem "inteligentnější" (také složitější a dražší) než můstek (bridge).

RSA

šifrování s využitím veřejného klíče umožňující jak kódování, tak autentizaci. Vynalezeno v roce 1977. Veřejný klíč vychází ze dvou velkých prvočísel, které vyústí ve dvě čísla, určující veřejný a privátní klíč. Prvočísla jsou tajná, jejich odhalení (a tudíž odhalení i privátního klíče a celé šifry) z veřejného klíče vyžaduje enormní výpočetní úsilí.

SCSI

Small Computers System Interface - rychlé rozhraní, určené především pro připojování periferních zařízení - paměťových médií, tiskáren, scannerů atd. SCSI-2 (Fast SCSI) má max. přenosovou rychlost 20 MB/s.

SDNS

Secure Data Network System

server

Počítač, poskytující služby (tiskové služby, posílání pošty, webové stránky, atd.). V lokální síti (LAN) řídící počítač, který mj. ověřuje uživatelská jména a hesla.

SGRAM

Synchronous Graphic Random Access Memory - druh rychlé paměti v grafických kartách.

Shareware

Volně šiřitelný program. Program lze získat zcela zdarma, ale jeho autor předpokládá, že mu po stanovené době používání zašlete menší poplatek nebo ho zakoupíte.

SHTTP

Secure HTTP. Protokol, podporovaný NCSA, který umožňuje chráněnou komunikaci na webu.

SIMM

Starší paměťové moduly.

skener

1. zařízení pro vstup obrázků do počítače. 2. program, který je určen pro vyhledávání virů.

SLIP

Serial Line Internet Protocol. Protokol sloužící pro připojení počítače k internetu prostřednictvím modemu a telefoní linky. Nahrazen novějším protokolem PPP.

slot

Konektor připojený k základní desce počítače, slouší k připojení dalších rozšiřujících zařízení.

SMNP

Simple Network Management Protocol. Protokol používaný pro monitorování a řízení zařízení v počítačových sítích.

SMP

Symetrical MultiProcessing. Systém ve kterým je více než jeden procesor, a ty si mezi sebou spravedlivě rozdělují práci. SMP musí být podporováno operačním systemem. Na platformě x86 SMP zvládjí např. Linux, FreeBSD, OS/2, MS Windows NT.

Solaris

Komerční implementace Unixu vyvinutá firmou Sun Microsystems. Vychází ze systémů BSD a System V.1.

spam

junk e-mail. Nevyžádaný e-mail. Řidčeji se tento pojem používá pro veškerou činnost, která zneužívá internetová média k hromadné propagaci vlastní firmy či osoby.

spider

pavouk, crawler, bot. Program, který navštěvuje www prezentace, čte jejich obsah a ukládá si informace potřebné pro vytváření vyhledávacích serverů.

 

splash obrazovka

Úvodní obrazovka www prezentace, která se zobrazí před domovskou stránkou. Přechod na domovskou stránku bývá nejčastěji zajištěn také automaticky po uběhnutí krátkého časového intervalu.

spool

Simultaneous Peripheral Operations Online. Tato slušba zajišťuje postupné zpracování úkolů, nejčastěji tisk na tiskárně nebo jiném výstupním zařízení, pro více uživatelů nebo programů, který musí toto zařízení sdílet.

SQL

Structured Query Language. Programovací jazyk pro zadávání dotazů, provádění změn a správu databází.

SQL server

Program nebo počítač, který podporuje pro správu databází a databázových souborů jazyk SQL.

SRAM

Statická paměť RAM. Druh paměti, který je založen na stavech klopných obvodů. Vyžaduje velmi málo elektrického proudu ve srovnání s DRAM, je rychlejší ale dražší. Používá se pro cache.

SSI

Server Side Includes. Technologie pro generování dynamických HTML stránek na straně serveru.

SSL

Secure Socket Layer. Programová vrstva síťového protokolu, která umožňuje bezpečnou a šifrovanou síťovou komunikaci.

stopy

Soustředné kružnice na jednotlivých plotnách pevného disku ve kterých jsou zaznamenána data.

SunOS

Komerční implementace Unixu vyvinutá firmou Sun Microsystems. Vychází ze systému BSD.

SVGA

Super Video Graphics Array (Adapter) - zobrazovací standard. Nemá pevně dané rozlišení a barevnost a existuje proto v řadě variant (např. 800x600, 16 mil. barev).

swap

Přesun momentálně nepoužívaných dat z paměti na disk a v případě potřeby zpět. šetří místo v operační paměti, zpomaluje práci. Na disku vzniká speciální soubor - swap file, virtuální paměť.

switch

Přepínač. 1. Aktivní prvek sítě, který rozděluje a filtruje komunikaci mezi jednotlivými segmenty. 2. Hardwarová součástka, která se může nacházet jen v jednom ze dvou stavů, obvykle definovaných jako zapnuto/vypnuto.

Zdroj: http://www.pc-xp.net