Slovník pojmů : A až D

*

Zástupný znak, nahrazuje všechny znaky v názvu souboru (*.doc = všechny soubory typu doc).

?

Zástupný znak, nahrazuje jedno písmeno v názvu souboru.

.com

COMmercial, komerční. Doména nejvyšší úrovně (TLD) užíváná výdělečnými organizacemi, nejvíce je rozšířena v USA a Kanadě.

.edu

EDUcation, vzdělávání. Doména nejvyšší úrovně (TLD) užíváná školami, univerzitami a jinými vzdělávacími institucemi zejména v USA a Kanadě.

.gov

GOVernment, vláda. Doména nejvyšší úrovně (TLD) užíváná vládními organizacemi v USA.

.org

ORGanizace. Doména nejvyšší úrovně (TLD) užíváná asociacemi a neziskovými organizacemi zejména v USA a Kanadě.

10BaseT

Standard pro použití nestíněné kroucené dvoulinky, 8 vodičů zkroucených po dvou, rychlost 10Mb/s, konektor RJ45.

3DNow!

21 instrukci v procesorech AMD (Advanced Micro Devices) K6 a Athlon pro zrychlení výpočtů 3D zobrazování.

ActiveX

Název pro množinu objektově orientovaných programovacích technologií a nástrojů firmy Microsoft. Hlavní technologií je COM a DCOM.

AGP

Advanced Graphics Port - sběrnice společnosti Intel určená pro připojení grafické karty. Jedná se o 32-bitovou sběrnici na frekvenci 66 MHz (frekvence sběrnice PCI je 33 MHz). AGP se děli na AGP 1x (266 MB/s), AGP 2x (533 MB/s) a na AGP 4x (1,07 GB/s). Karty připojené na AGP mohou používat pro textury běžnou fyzickou paměť počítače.

AIX

Operační systém firmy IBM založený na UNIXu. Používá se na IBM System/390 a System/6000.

analogový

Spojitý, plynule nabývající vžech hodnot. Opak digitální.

animace

Přidání pohybu do (jinak statických) html stránek. Většinou prostřednictvím animovaného gifu, java appletu, java scriptu nabo jiných multimediálních technologií.

anonymous FTP

Internetová služba, která poskytuje soubory libovolným uživatelům Internetu. Anonymní - k přístupu na tento server není zapotřebí žádných speciálních práv, server je otevřený pro každého. Při přihlašování na anonymní server se uživatel obvykle přihlašuje pod jménem anonymous či ftp, jako heslo zadá svou e-mailovou adresu.

ANSI

American National Standards Institute. Americký úřad pro standardizaci a normalizaci. Obdoba evropské ETSI.

antialiasing

Softwarová technologie, která barevné přechody, hrany a jiná rušivá místa na obrázku lehce rozmaže, čímš se vytvoří pro lidské oko iluze plynulého přechodu.

Apache

Nejvíce používaný www server. Velmi kvalitní a stabilní. K dispozici zdarma a ve verzích pro mnoho operačních systémů: Solaris, IRIX, Linux, OS/2, Windows NT/95/98/2000/XP/Vista a další.

aplikace

Jiné označení pro program.

Apple

Počítačová firma, vyrábí např. počítače MacIntosch. Pogramy pro PC na jejích počítačích fungují omezeně.

archie

nástroj pro vzhledávání souborů na anonymních ftp serverech. Nejznámější obdoba této služby v ČR je Nosey Parker.

ARP

Address Resolution Protocol. Prokol sloužící k mapování internetových IP adres na fyzické adresy ethernetových karet.

ARPA

Advanced Research Project Agency. Zakladatel internetu (1969), později DARPA.

ARPANET

ARPA Network. Experimentální síť vytvořená v 80 letech. Praotec dnešního internetu.

ASCII

American Standard Code for Information Exchange. Standard celočíselného kódování velkých a malých písmen anglické abecedy, čísel, interpunkčních a pomocných znaků. Chybí mezi nimi znaky české abecedy.

assembler

Programovací jazyk nejnižší úrovně. Program je zapisován přímo pomocí instrukcí procesoru (jejich zkratek) a může tak maximálně využít vlastností počítače. Někdy také překladač zmíněného jazyka do kódu proveditelného procesorem.

ASP

Active Server Pages. Technologie pro generování dynamických HTML stránek na straně serveru vyvinutá firmou Microsoft pro jejich IIS.

AT příkazy

Příkazy pro ovládání modemu, např. ATDT - vytočí číslo (tónovou volbou), ATH0 zavěsí modem a pod.

ATM

Asynchronous Transfer Mode. Specifikace síťových služeb podle standardu ISDN; moderní a rychle se rozšiřující standard.

atribut

Označení specifických vlastností souboru Příklady: pouze pro četní (R), skrytý soubor (H), soubor pro archivaci (A), atd.

audio-

Zvukový, např. soubor, karta a pod.

autoexec.bat

Soubor příkazů, které se automaticky provedou po startu počítače. Nastavuje např. kódování češtiny, spouští antivirus a pod.

backup

Záloha. Data se kopírují na záložní médium (jiný pevný disk, páska, CD-RW, a pod.). Operační systémy mají zálohovací programy, které data před kopírováním zkomprimují.

bank

1. Skupina obvykle 4 slotů pro paměť RAM na starších základních deskách. 2. Označení logického úseku paměti, který je adresovatelný jednou adresovací linkou.

banner

1. Grafický obrázek, který obsahuje název nebo identifikaci websitu. 2. Reklamní obrázek.

baud

Vztahuje se k technickému popisu výměny signálu. Vyjádřuje počet změn modulačního signálu za sekundu. Souvisí s přenosovou rychlostí (bps).

BBS

Bulletin Board System. Počítačový systém, který umožňuje účastníkům komunikovat a přenášet soubory. Stanice BBS se většinou provozují na osobním počítači, k němuž ostatní přistupují pomocí telefoní linky a modemu.

BGP

Border Gateway Protocol. Protokol pro vvýměnu směrovacích informací (v rámci routerů) v autonomních systémech. Routovací tabulky obsahují seznam známých routerů a informací o vzdálenosti přenosu mezi nimi.

binární

Číselný systém pracující pouze se dvěma číslicemi, nulou a jedničkou.

BIND

Berkley Internet Name Domain server. Implementace serveru DNS.

BIOS

Basic Input/Output System (Základní vstupně-výstupní) systém. Je uložen v nepřepisovatelné paměti ROM, obsahuje instrukce pro zavedení operačního systému. BIOS se skládá z instrukcí nízké úrovně, které zajišťují ovládání monitoru, klávesnice, disků a dalších jeho součástí. Nastavení provedené pomocí BIOSu se ukládá do paměti CMOS.

bit

Binary DigIT. Nejmenší jednotka počítačových informací, tedy buď 1 nebo 0.

bitmapová grafika

Obrazová informace je uložena jako množina bodů. Každý bod obrázku má definovanou barvu. Výsledný soubor je poměrně velký, proto se obvykle používá komprese (GIF, JPG). Programy: Malování, Adobe PhotoShop, ...

BNC

Druh propojek používaných pro propojování koaxiálních kabelů s ostatními elementy sítě, jako jsou síťové karty, repeatery atd.

bookmark

Záložka - odkaz v prohlížeči (browser) ukazující a okamžitě směrující prohlížeč na danou webovou stránku.

boot

Proces zapnutí počítače a startování operačního systému. V první fázi je řízen BIOSem počítače, po nastartování Windows probíhá nastavení systému podle údajů v registru.

bps

Bits Per Second. Jednotka popisující objem dat přenesených za sekundu. Vyjadřuje se s ní např. kapacita přenosových linek a jiných zařízení.

browser

Internetový prohlížeč. Mezi nejznámější prohlížeče patří programy MS Internet Explorer, Firefox a Opera.

bus

Sběrnice. Skupina speciálních vodičů a obvodů umístěných na základní desce (motherboardu), určená pro vzájemnou komunikaci a přenos dat mezi procesorem a ostatními komponentami počítače.

bulk

Dodávka hardware bez příslušenství. Levnější, vhodné pro větší firmy. Opak retail.

byte

Číslo tvořené osmi bity. Velmi často používaná jednotka. Má rozash 28 tj. 256 hodnot od 0 do 255.

C/C++

Strukturovaný, procedurální programovací jazyk. Velké množství operačních systémů na bázi UNIXu je naprogramováno v C. V současné době je používána jeho objektově orientovaná verze - C++.

CAD

Computer Aided Design - Počítačem podporované navrhování. Tento pojem označuje programové vybavení i počítače používané pro návrh objektů pro strojírenství, architekturu nebo speciální vědecké aplikace. Výstupem programů může být např. kompletní technická dokumentace nebo kvalitní stínované pohledy na modelovaný objekt.

CAM

Computer Aided Manufacture. Tento pojem označuje obecné nasazení počítačů v automatizaci výroby od tvorby návrhu, až po výstupní kontrolu vyrobených produktů.

Cache

Vyrovnávací paměť. Způsob jak zrychlit práci s pomalými médii. Do cache se načítají data, která budou pravděpodobně použita opakovaně. Nejčastěji se používá procesorová cache (L1, L2) a disková cache.

CASE

1. Computer Aided Software Engineering - tvorba programového vybavení pomocí počítače. 2. Skříň počítače.

CD-ROM

Zkratka pro Compact Disc-Read Only Memory. Je to optické zařízení pro ukládání dat s kapacitou zhruba 700 MB.

CGI

Common Gateway Interface. 1. Pravidla pro komunikaci mezi web serverem a jinými programy na serveru. Umožňuje psát programy, který generují dynamické HTML stránky na straně serveru.2. Často se tak označují i programy používající CGI.

chat

Rozhovor - přímá komunikace mezi dvěma účastníky sítě (LAN i Internetu). Účastníci píší vzkazy na klávesnici; psané znaky se okamžitě objevují i na obrazovce druhého účastníka rozhovoru.

chip

1. Integrovaný obvod - tisíce elektronických obvodů vyleptaných do povrchu křemíkové destičky. 2. Počítačový časopis.

CID

Configuration, Installation and Distribution. Program pro kontrolu a distribuci programů po síti z jednoho centra vyvinutý IBM.

CLSID

CLasS ID. Identifikační číslo COM objektu. viz COM

cluster

Sdružení více sektorů pevného disku. Nejmenší jednotka, se kterou ovladač disku pracuje (velikost závisí na kapacitě disku a použitém formátu souborů).

CMOS

Označuje speciální paměť v počítači, ve které se uchovávají údaje o konfiguraci počítače, o jeho disku a udržuje se zde datum a čas. Napájena samostatnou baterií.

config.sys

Soubor obsahující konfigurační pokyny pro operační systém. Zde se nacházejí příkazy pro zavádění potřebných ovladačů.

cookie

Speciální textový soubor, který si navštívený website uloží na váš pevný disk a zapatuje si tak něco pro budoucí použití. Tímto způsobem může fungovat např. rotování banerů, virtuální obchody, individuální nastavení www stránek, apod.

CPU

Central Processing Unit. Hlavní zařízení počítače. Jako ekvivalentní výrazy se používají procesor a mikroprocesor.

CRC

Cyclic Redundancy Check - kontrolní součet. Metoda umožňující s velmi vysokou pravděpodobností odhalit chybu v přenášených datech.

CSS

Cascading Style Sheet. Mechanismus, který umožnuje autorům html stránek rozšířit použití různých stylů a formátů dokumentu (barvy, typy a velikost písma ...).

cylinder

Skupina stop, které jsou pod sebou na všech plotnách pevného disku.

ČTÚ

Český Telekomunikační úřad. Regulační orgán, který dohlíží na oblast telekomunikací v České republice.

daemon

Speciální program, který se zapne při startu počítače a neustále běží. Typickým příkladem jsou například servery různých služeb internetu WWW, Mail, FTP, DNS. Takový program čeká na sítové spojení a obsluhuje je.

DBMS

Database Management System (systém řízení báze dat, SŘBD) - větší databázový systém zaměřený na systematické zpracování a údržbu rozsáhlého množství informací databázového charakteru.

default

Předem nabízená možnost, obvyklá hodnota.

DHCP

Dynamic Host Configuration Protocol. Protokol umožňující dynamické přidělování adres IP protokolu. Tato technologie je používána v rozsáhlejších sítích pro připojení na internet.

DHTML

Dynamic HTML. Společné označení pro poslední verzi HTML, CSS a programování, který umožňuje více animace a větší interakci s uživatelem.

dial-up

připojení telefoní (komutovanou) linkou. Velmi častý způsob připojení osobních počítačů. Funguje podobně jako telefonický rozhovor, avšak místo dvou osob komunikují dva modemy. (nyní se již používá hlavně na venkově)

DIB

Druh sběrnicové architektury centrálního procesoru. Používá (na rozdíl od starších) dvě nezávislé sběrnice, jednu mezi procesorem a hlavní pamětí (RAM), druhou mezi procesorem a sekundární cache. Procesor je může využívat současně a tím zrychluje svoji práci.

DIMM

Dual Inline Memory Module - v současnosti běžný paměťový modul, má datovou šířku 128 b.

DIP

Malý přepínač, nejčastěji na tiskárně. Používá se pro dlouhodobé nastavení parametrů.

Direct3D

Softwarové rozhraní společnosti Microsoft pro zpracování a zobrazování trojrozměrných objektů.

DirectDraw

Softwarové rozhraní společnosti Microsoft pro přenos obrazu mezi procesorem a grafickou kartou.

DirectX

Standardní sada protokolů a rutin pro návrh programů. Umožňuje psaní programu s využitím možností hardware bez detailní znalosti konfigurace cílového počítače.

DNS

Domain Name System. Aby si lidé nemuseli pamatovat IP adresy jednotlivých počítačů, tak byl vymyšlen dns. Ten přiřazuje jednotlivým počítačům (lépe řečeno IP adresám) jména. Jeden počítač může mít i více jmen.

DNS server

nameserver. 1. Počítač na kterým běží slušba DNS. Ostatní počítače se ho mohou zeptat na IP adresy a jména jiných zařízení a počítačů. 2. Daemon který zajišťuje slušbu DNS.

Doména

Díky DNS bylo zavedeno pojmenovávání počítačů. Jednotlivé části jména počítače oddělené tečkou se nazývají domény.

DRAM

Dynamická paměť RAM. Druh polovodičové paměti, která obsahuje kondenzátory. Z důvodů postupného ztrácení náboje je nutno paměť typu DRAM obnovovat (znovu dobíjet). Během tohoto obnovování nelze s pamětí pracovat. Je tedy pomalejší ale levnější než SRAM.

DSL

1. Digital Subscriber Line 2. Database Sublanguage. 1. Skupina technologií pro zavádění vysocepřenosových komunikačních linek pomocí běžného měděného telefonního kabelu.2. Pomocný jazyk pro správu a dotazování databází.

DVD

Digital Versatile Disk, Digital Video Disk. Technologie optických disků umožňující uložit 4,7 GB na každé straně, tj. 133 minut obrazu a zvuku.

Dynamické HTML stránky

HTML stránky, jejich podoba se mění podle hodnot vstupních paramerů.

 

 Zdroj: http://www.pc-xp.net