Zprávy

Ekonomika

Slovník pojmů

 • copylefted software - programy mají GPL a podobné licence, to znamená, že je lze volně šířit a modifikovat
 • free software - může ho kdokoliv používat, kopírovat, distribuovat a modifikovat včetně zdrojových kódů
 • freeware - tento software je free - zdarma - volně šiřitelný, ale nejsou k němu zdrojové kódy a nesmí se modifikovat
 • GNU General Public License -  Software šířený pod licencí GPL je možno volně používat, modifikovat i šířit, ale za předpokladu, že tento software bude šířen bezplatně (případně za distribuční náklady) s možností získat bezplatně zdrojové kódy. Toto opatření se týká nejen samotného softwaru, ale i softwaru, který je od něj odvozen. Na produkty šířené pod GPL se nevztahuje žádná záruka.
 • non-copylefted free software - autor programu dal souhlas k tomu, že se licenční podmínky mohou změnit
 • open source software - je volně dostupný počítačový program. Je to program s otevřeným zdrojovým kódem. Uživatelé mohou při dodržení podmínek využívat, prohlížet a upravovat zdrojový kód programu.
 • portable applications - přenosné aplikace pro USB - jsou takové programy, které můžete spouštět přímo z USB flash disku 
 • proprietary software - program není free a nemůžeme ho volně šířit
 • shareware -program lze sice šířit, ale má často omezení, zejména časové, po uplynutí doby si musíme pořídit plnou verzi
 • Trial - Jedná se o komerční software, u kterého je časově omezena určitá funkce např. ukládání, tisk apod. Smyslem této licence je umožnit potencionálnímu zájemci si vyzkoušet ovladání programu a různých funkci před zakoupením plné verze. Zvyklostí bývá označovat časově omezenou verzi Trial a verzi omezenou funkčností Demo.
 • W3C Document License - Licence opravňuje ke kopírování a šíření dokumentů v libovolném médiu pro libovolný účel bez poplatku, je-li v každé kopii zahrnut odkaz na původní dokument W3C, upozornění na autorská práva W3C a status dokumentu (je-li znám). Licence neopravňuje k modifikaci či vytváření odvozenin dokumentů.